Ανδρέα Μεταξά 19

      Κάτω Κηφισιά 145 64, 
      ΒΙΟΠΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

 

      Tηλ: 210 2790 952

      E-mail: info@mindtint.com

 

 

      ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

 

      ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014espa etpa