Σύνολο σελίδων:1σελίδες:   1 

(10/05/2015)

 

 

 

Τριμηνιαία έκδοση της εταιρείας μας που κινείται σε νέα και διαφορετικά πεδία υλικών. Μέσα από συγκεκριμένες καινούριες πλέον μεθόδους αναδεικνύουν νέες προτάσεις για την παρουσία των εντύπων. Προτάσεις απόλυτα συνυφασμένες στο περιβαντολογικό πρέπον και την οικολογική συνείδηση δεδομένου ότι η Mind Tint είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη έως και πρωτοπόρα στον τομέα αυτό.

Αναζητήστε τις εκδόσεις μας στην εταιρεία μας ή στείλτε μας email εάν επιθυμείτε να τις παραλαμβάνετε ταχυδρομικά.

 (05/04/2014)

 

 

Η Mind Tint AE χορηγός εκτύπωσης στα Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφισης "ΕΒΓΕ 2014"

 (20/03/2014)

 

 

Η Mind Tint AE χορηγός στo Digital Design Conference "Digitized 2013"

 (20/03/2014)

 

 

Η Mind Tint AE Silver Sponsor στο CEO Club Forum 2014

 espa etpa